pechelimzaedno.net» Цени

Цени за провеждане на медиация

Цената на медиацията зависи от вида на медиацията, от броя на участващите страни, от продължителността й, от участието на експерти в нея.

Подготовката на първата среща, която включва запознаване с казуса, поканване на другата страна, предварителни разговори с участниците, струва между 30 и 60 лв.

Медиация без материален интерес струва между 40 и 60 лв. на час.

Първоначално се заплаща за три астрономически часа. След тяхното изтичане се уговарят следващите сесии, часове и суми. Колкото по-бързо се стигне до решаване на спора, толкова по-евтино е!

За  медиация с материален интерес:

Таксата се заплаща в деня преди започването на медиацията. Сумата може да бъде разделена между страните. Може да бъде заплатена и само от едната страна, обикновено заявилата медиацията.

Ако медиацията се провежда в различно от адреса на медиатора населено място, разходите за път, транспорт и дневни се поемат от страните по спора.

Ако на сесията е поканен експерт, страните заплащат неговия хонорар.