pechelimzaedno.net» Решени казуси

Родителски спор за разрешение децата да имат международни паспорти и да пътуват с единия родител за дълго време в чужбина

Този тип спорове са много подходящи за медиация. Родителите не губят време и средства.  Детайлно уточняват бъдещите контакти на децата с оставащия в България родител, запазвайки връзката и добрите си отношенията с него.

Две деца имат възможност да заминат със майка си и нейния съпруг за САЩ, защото семейството е спечелило зелена карта. Но родният баща не е съгласен. Не е сигурен, че децата му там ще  бъдат на сигурно място. Той иска първо майката да замине и да му докаже, че е осигурила всичко нужно за децата в Щатите. Това, обаче, според административните правила за заминаване със зелена карта, не може да стане. Децата могат да заминат само в началото с родителите си.

Помогнахме страховете на този баща да бъдат успокоени. Помогнахме той да не прекъсне емоционалната си връзка с децата. Ако съдът беше приел, че доводите на бащата не са основателни и беше взел решението за излизане на децата от страната и издаване на паспорти, авторитетът на бащата пред децата, които са на 14 и 7 г. щеше да рухне. Връзката с тях щеше да се прекъсне, защото децата щяха да се чувстват огорчени от неговото решение.

С помощта на медиацията успяхме да запазим уважението към него. Родителите стигнаха до общото решение децата да заминат с майка си и бащата да съдейства за това. Решиха  още всяко лято до навършване на пълнолетие децата да се връщат при баща си, ако семейството на майката се установи в Щатите.

Поведенчески модели в семейството

Това беше заплетен и сложен конфликт. В него страните бяха четири. От една страна неразбирателство между съпрузите, което води до намесата на бабата и дядото, и от друга страна липсата на разбирателство между същите тези възрастни родители и дъщеря им. Тъжно и трудно за разплитане.

След скандал, не първи, при който са разменени и шамари, дядото е извикан на помощ от дъщеря си. Той идва, взима внука си и казва, че докато родителите не почнат да се разбират, детето ще живее при баба си и дядо си. Даже ги заплашва, че ще иска родителските права. Майката на момченцето се чувства виновна пред него и се съгласява родителите й да го вземат, докато нещата се променят. Но никой не знае как да ги промени! Всеки се кара с всеки и резултат никакъв. Обръщат се към детски психолог, а той към нас като медиатори. И се започва комплексна работа. Психологът работи с детето, ние с възрастните. Първо трябваше да се изясни защо възрастните родители не се разбират с дъщеря си и дали това може да се промени. След няколко срещи с всяка от страните поотделно и една обща се разбра, че в поведенческия модел на семейството, в което е отрасла дъщерята и настояща майка, се е наблягало много на материалната грижа, но нежността, похвалата и поощрението са липсвали. На тяхно място е била критичността. И дъщерята израства със съзнанието, че нищо не може, че все се проваля, че е неспособна. Фактите говорят друго за тази млада жена, на която помогнахме да повярва в себе си. От друга страна нейният баща разбра и прие, че трябва да се смени моделът му на поведение. Той намери достатъчно сила у себе си да признае пред дъщеря си, че невинаги е бил прав в изискванията си, да каже колко цени нейните постижения. Той разбра, че трябва да даде възможност на дъщеря си сама да взима решенията за отглеждането и възпитаването на собствения й сън. Споразумяха се за режим на виждане с детето, докато се изчистят отношенията между родителите му.

При проведената със съпрузите медиация се разбра, че на базата на ниското си самочувствие, добито в семейството на родителите й, съпругата не може да изкаже собствените си желания пред съпруга си. Невярвайки в себе си, тя се съмнява в него, ревнува го без повод и това е причина за ежедневни скандали, свидетел на които е синът им. В хода на продължителната медиация успяхме да обърнем гледната й точка за самата нея, да й помогнем да си повярва сега вече като съпруга и жена. Освободихме я от бремето, което й пречеше до момента да се почувства пълноценна и обичана.

По този начин помогнахме на цялото семейство да преоткрият удоволствието от взаимното си общуване.

Споразумение за развод по взаимно съгласие

Тези казуси са често срещани. Вече много съпружески двойки, които са решили, че бракът им е изпразнен от съдържание, решават да се разведат по взаимно съгласие, без да нанасят душевни травми на себе си и на децата си. За тази цел те се обръщат към нас като медиатори, за да им помогнем да изготвят взаимноизгодно споразумение, което да внесат в съда.

В споразумението основно се отразява кой ще упражнява родителските права, режимът за виждане с детето, издръжката и кой ще ползва семейното жилище, ако има такова.

Ползата от тези медиации е, че съпрузите запазват уважението и добрия тон помежду си. Даже една от двойките реши, че може да опита отново и се отказа от развода при вече изготвеното споразумение.

Режим за виждане с детето след развода

Към такъв вид медиация прибягват както семейни двойки, така и двойки, живеещи на съпружески начала. Съдът също изпраща страните по бракоразводни дела при медиатор, преди да наложи в решението си общоприетия режим за виждане с детето. Тази медиация спестява много нерви и скандали на страните, защото регулира отношенията на детето с родителя, който не упражнява родителските права. Изготвя се график по дни и часове за ежемесечните виждания с детето, за празнуването на рождени и именни дни – на детето, на родителите, на баби и дядовци, за това с кого и докога ще е детето на Великден и Нова година. Всичко това се оформя във взаимноизгодно споразумение. Ако в практиката се установи, че някои точки от споразумението не работят добре, то може винаги да се промени в нова среща с нас.