pechelimzaedno.net» Новости

Невероятно, но факт!

България като член на ЕС до месец юли т.г. е задължена да имплементира Директива 2013/11/ЕС в собственото си законодателство.

Прочетете повече

Медиация предотврати петролните сондажи в Националния парк Вирунга

Английският петролен концерн SOCO International приключва с петролните си сондажи във Вирунга, най-старият африкански парк и част от Световното природно наследство под закрилата на ЮНЕСКО.

Прочетете повече

Тема за размисъл: Къде сме ние?!

Лекарска камара в провинция Северен Рейн–Вестфалия реформира споразумяването посредством медиация.

Прочетете повече

Насилието над жените се превръща в европейски проблем

Сексуалното и физическото насилие в семейството са по-разпространени в Европа, отколкото се предполагаше. Насилието над жената може да се изразява по различен начин - неприятно докосване, сексуално насилие, побой. Случвало ли ви се е това? Общо 42 000 жени от страните членки на ЕС отговарят утвърдително. Всяка 10 жена е познала сексуалното насилие след 15-си година, а всяка 20-та е била бита. До това заключение е стигнала Европейската агенцията по основи на правото (FRA) със седалище във Виена.

Дял на жените, подложени на физическо или сексуално насилие

Прочетете повече

Доклад на проф. Джузепе де Пало пред Правната комисия на Европейския парламент.

Докладът съдържа анализ на резултатите от прилагането на Директива 2008/52/ за някои аспекти на медиацията. Това е линк към изказването на проф.де Пало с превод на български език на лентата за навигация.

Вижте доклада

Прокурори и съдии оценяват положително медиацията

Актуално изследване как съдиите и прокурорите оценяват извънсъдебното решаване на спорове. Изследването е направено от ROLAND – правозащитна организация в сферата на гражданското право – медицина, транспорт, пенсионни осигуровки, омбудсман, семейни проблеми, съвместно с Института за демокрация в Аленсбах, Германия.

От запитаните съдии и прокурори 68% оценяват положително медиацията и я приемат за добър модел. Съдиите и прокурорите смятат, че тя е най-подходяща при семейни и междусъседски спорове. При споровете за попечителство 67% от съдиите и прокурорите са на мнение, че с медиацията могат да се получат по-добри резултати, отколкото в съдебната зала. Обратно 29% смятат, че при тези случаи съдебната практика е по-добър вариант.

Запитаните са колебливи при прилагането на фамилна медиация и при спорове в строителството. Несигурността им е по отношение на медиацията при наемните отношения и при трудовите спорове. Едва половината от съдии и прокурори намират медиацията за приложима, другата половина защитава използваната съдебна практика.

Значителен е скептицизмът при прилагането на медиацията при развод. За - са 60%, против – 36%.  По отношение на взаимодействието с държавата при строеж на улици 70% са против и само 25% са за медиацията. Трябва да имаме предвид, че в Германия в малките населени места за ремонт и поддръжка на улиците, всеки пред своя дом, плащат гражданите. Имат съответен данък за това и то немалък. Там не може всеки, който реши, да разкопае уличното платно или тротоара и да си пуска жици или тръби. В това отношение споровете са много сериозни.

По отношение на държавната помощ за финансиране на медиацията 66% от съдиите и прокурорите смятат, че тя не е необходима, а само 31% препоръчват въвеждането й. Между поддръжниците на медиацията 38% са за въвеждане на държавно финансиране.

Друг интересен извод от проучването е, че мнозинството от германците иска да се избегне съдебен процес поради финансовия риск. Германците са готови да завежда съдебни дела при средната стойност на спора над 1950 EUR.

За 48 на сто от гражданите медиацията е добър инструмент за решаване на спорове извън съда. Този резултат е радващ за правозащитните и медиаторски организации, които на фона на силно повишените съдебни разходи остават с балансирани такси. Това увеличава заинтересоваността от използване на медиацията.

От немски,  Verlag Dr. Otto Schmidt vom 22.01.2014

П.П. Четенето на това изследване задава много въпроси, свързани с народопсихологията на германците, с правната уредба и взаимоотношенията между гражданите и държавата, които са извън нашето полезрение, но е интересно да бъдат проучени и сверени. Това ще промени самочувствието и самоуважението ни. Тъй си мисли преводачът.