pechelimzaedno.net» Какво правим?

Медиация
Разрешаване на всякакъв вид спорове чрез медиация.
Подобряване на комуникацията между семейни, бизнес партньори, колеги.

Изследване на конфликти
Потърсете ни,
- Ако във вашето семейство се пораждат недоразумения  и се трупа напрежение по дадена тема;
- Ако чувствате, че бракът ви е застрашен;
- Ако има неразбирателство между вас и децата ви, между вас и родителите ви;
- При  нарастване на напрежението в офиса, при проблеми и влошаване на отношенията с бизнес партньорите.

Посредническа дейност
 Ако чувствате  необходимост от посредник между вас и партньорите ви, обадете ни се!

Представителство
 Пред институции,  административни органи, партньори.

Обучение
Основен сертифициран курс за подготовка на медиатори.
Надграждащ сертифициран курс по семейна медиация.
Индивидуални и групови обучения по поведенчески техники.
Индивидуално или в малки групи изследване на поведенчески модели.