pechelimzaedno.net» За медиацията

Конфликтът, според Фройд, е заложен в човешката природа. Той е проява на неговата агресивност и слабо се влияе от развитието на цивилизацията.
Когато конфликтът е с отрицателен ефект, взаимодействащите страни се травмират. Нарушават се понякога и необратимо  междуличностните отношения. Създава се „образ на врага”. Страните не са повече в състояние да намират изгодни и за двете страни решения. Спират да търсят и да правят компромиси помежду си. Започват словесно да се нараняват, да не зачитат достойнството на другия. Изгарят мостовете помежду си.
Не чакайте да се стигне до тук! Потърсете ни , щом усетите, че между вас и другата страна започва да се трупа напрежение.

Медиацията е способ за решаване на спорове, при който трето независимо лице – медиатор, помага на страните да стигнат до взаимноизгодно споразумение. Процедурата е неформална и конфиденциална, бърза и евтина. Спазва се добрият тон на общуване. Страните участват по своя воля. Комуникацията се подобрява. Участниците сами изковават решенията, залегнали в споразумението, подпомагани от медиатора. Споразумението може да се завери нотариално. Тогава изпълнението му се извършва  по реда на заповедното производство, ако една от страните не го спазва.
Предмет на медиацията могат да бъдат граждански, трудови, семейни, административни и всякакви други спорове, възникнали между юридически или физически лица, включително и по наказателни дела.

Медиацията е вкусна.  Изчиства горчивия привкус в отношенията ни. Тя решава всякакъв род конфликти, свързани с общуването, отстояването на собствените интереси, постигането на целите, запазването  на приятелството, възстановяването  на хармонията в отношенията. Медиаторът помага на страните да подобрят комуникацията помежду си, да вникнат в гледната точка на другия, да намерят компромиса , удовлетворяващ  и двамата.
Медиацията връща усмивките, прави хората щастливи!