pechelimzaedno.net» Статии

Професионални медиатори в швейцарския кантон Вале

Швейцарският кантон Вале даде право на шест професионални медиатори да провеждат медиация в рамките на младежкото Наказателно право. С този акт се транспонират приетите от Великия съвет през ноември 2013г. промени в кантоналния закон към швейцарския младежки Наказателно-процесуален кодекс.

Промяната предоставя  правомощия на по двама професионални медиатори за регион, а не както досега – на неопределен брой медиатори, изписани в огромен списък. Промяната придава на медиацията официален характер и с това би трябвало да се засили доверието на жертвата към тази процедура.

В бъдеще на тази основа следва да се прецизира и точно очертае задачата на медиаторите, за да се увеличи  доверието към съдията и съвместната работа  между медиатора и него.

 

Verlag Dr.Otto Schmidt vom 11.06.2014

 

П.П. И сега ще кажем: „Ех, защо  не сме Швейцария!” Защото в Швейцария, и не само там, има законодателство, отнасящо се към младите хора. У нас има от 60-те години на 20в. Закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Поправян и изменян хилядокартно. С този закон ние се борим – предупреждаваме, викаме в детска педагогическа стая, затваряме в специални домове и училища. Целта на този немощен закон е да създадем изпечени крадци и мошеници, които успешно след 18-тата си година да се впишат в криминалния ни елит.

Нали не сте чули , някой, завършил изправително училище, да е станал доктор, даскал или инженер?!

А какво правят швейцарците? Те са осъзнали ролята на медиацията в съвременния свят, бягащ от принудата, насилието и табутата. Тези за сега 6-ма медиатори от един кантон ще изследват конфликта, довел до деянието. Ще събудят у извършителя чувство за вина и осъзнаване на извършеното. Ще срещнат извършител и жертва. Когато едно почти дете разбере какво е причинило, чувството му за срам и осъзната отговорност ще имат възпиращ ефект върху следващи простъпки. Медиацията няма да изведе извършителя от обществото. Няма да го затвори сред себеподобни, за да получи подкрепа и обмяна на опит. Подкрепата ще дойде от социума, избягвайки изолацията.

У нас решаването на проблемите с младите хора е прехвърлено на комисии, педагогически стаи. Там има вероятно добронамерени, но не особено компетентни хора, които да могат да се справят с причините и последиците от съответното деяние. Те често не могат и  да комуникират с младия човек.

Въобще – Джурасик парк. Но дано излезем от него!

Коментари
Нов коментарВашето име :
Коментар :
Въведете кода :


« Назад към всички публикации