pechelimzaedno.net» Статии

Проектът „Медиация и медицина” завърши успешно!

Медиация в медицината е успешна алтернатива на досегашното съдебно решаване на проблеми в тази област.

Това е резултатът от пилотния проект ”Медиация в медицината”, проведен под ръководството на Центъра за преговори и медиация в Мюнхен и изследователското бюро на Юридическия факултет към мюнхенския университета „Лудвиг Максимилиан”.

В рамките на този пилотен проект е установено кои случаи от медицинското право са подходящи за медиация, дали разрешаването им е от интерес на всички заинтересовани и дали медицинската медиация може да бъдат представена като подобрение на съдебната практика.

Във времето от декември 2011 до март 2014 г. медиация е  използвана в десет случая при  търсене на лекарска отговорност. Успешни са  80% от медиациите. Всяка една медиация е провеждана в рамките на 6 часа. Като подходящи за медиация са  определени случаите, в които застрахователят приема своята отговорност и иска да спести дългите и скъпи  юридически спорове.

Интересите на всички участници могат да бъдат защитени по време на медиацията: За пациентите е било важно по време на медиацията да могат да покажат своите познания и виждания за нещата, както и да получат от лекаря извинение. Между застрахователите и лекарите е ставало дума предимно за размера на щетите, пестенето на разходи, както и за отношението към пациента.

Качеството на процедурата е определено от участниците в медиацията като добро.  

Жалбите за лекарски грешки и лекарска небрежност обикновено се подават в комисия към Лекарската камара. През 2011г. са подадени 11207 жалби, а през 2012 -  12232 на федерално ниво. След проведени начални разговори по подадените жалби е станало ясно, че повторните разговори са изключени. Там,  където няма сближаване на интересите, на пациента му остава единствен изход да се обърне към съда. През 2011 окръжните съдилища са разгледали 8876 дела, административните – 1651. През 2012 пред окръжните съдилища са заявени 8540, а пред административните – 1774. Броят на заведените искове е почти равен на броя на разрешените дела.

Независимостта на съдиите и възможността една жалба да се гледа и на по-горна инстанция гарантира висок стандарт в правораздаването. Но продължителността на делото, свързана с несигурността от изхода,  и за двете страни е много натоварваща. Често за пациента е по-важна бързата помощ, отколкото разтеглен във времето процес. В същото време колкото по-дълго трае процесът, толкова повече от гледна точка на застрахователя нарастват и икономическите загуби. Разрушава се връзката пациент-лекар. Пациентите губят доверие в лекарите като цяло.

Така се стига до въпроса  дали при определени спорове не е по-добре да се изпробват алтернативни методи за разрешаването им.

Всички участници в проекта са помолени да дадат своята оценка с цел установяване:

 • Кои случаи на медицинско увреждане са подходящи за медиация
 • Дали решенията удовлетворяват интересите и на двете страни
 • Дали участниците смятат, че методът е по-добър от съдебния процес

Като подходящи за медиация са случаи:

 • на първо място, в които след оценка на отговорността от страна на застрахователя, тя е определена точно или приблизително.По този начин се слага край на скъпото и продължително  противопоставяне, което може да е в начална фаза, но може и да ескалира.
 • в които грешките при медицинското оценяване могат да се задълбочат и да се намали вероятността за успешен изход.
 • при персонална свързаност между пациент и терапевт, увреждаща доброто име на болницата.

Важно е, че засегнатите пациенти могат да вземат лично участие в процедурата, защото не е достатъчно само адвокатите на страните да се срещнат пред медиатора.Необходимо е и участието на лекарите.

При медиацията могат да се съблюдават интересите и на двете страни и да се удовлетворят чрез споразумението по спора.

При пациентите става дума за:

 • Възможност  да могат да изложат своята гледна точка и своите преживявания и това да залегне в споразумението по спора.
 • Съкращаване продължителността на процеса спира основаващите се на него допълнителни психически натоварвания и разходи.
 • Извинение от страна на лекаря може да доведе до взаимно разбирателство.
 • Пари, особено при опасност за живота.

При застрахователя става дума за:

 • Спестяване на разходи
 • Ограничаване на щетите
 • Предотвратяване хронифициране на заболяването
 • Изгледи за спестяващо време успешно приключване на спора
 • Възможност за включване на трета страна, особено носителя на социалната застраховка
 • Избягване на вероятни вреди
 • Връзка с пациента

Предимства пред съдебното решаване на спора:

При подходящите за медиация случаи предимствата пред съдебното решаване на спора  са значителни.

 • Безкрайните процеси могат да приключат успешно за няколко дена.
 • Намаляват се разходите, особено на застрахователя.
 • Спорът се решава взаимноизгодно и нито една от страните не се чувства губеща.
 • Извършва се емоционален обмен на мнения, което подобрява комуникацията между лекар и пациент или застраховател и засегнат.

 

Краен резултат: Медиацията е алтернатива на традиционния съдебен процес.

 • 80% от случаите са успешно разрешени.
 • Споразуменията са оценени много добре.
 • Разходите и времето са намалени.
 • Воденето на разговора от страна на медиатора е оценено между 4 и 6 по училищната скала.
 • Атмосферата по време на медиацията е била много добра.

Оценка на страните:

Медиацията е оценена положително от страните, участвали в сесии по медиация, защото:

 • Намерено е  добро разрешение на конфликта./12 мнения/
 • Липса  допълнителни проблеми, които трябва да се решават в съда./12 мнения/
 • Подобряване на отношенията между страните / 9 мнeния/
 • По друг начин значително сближаване на гледните точки не би могло да има /8 мнения/
 • Станало е възможно изясняване медицинската специфика на проблема и тя е била разбрана от страните /1 мнение/
 • Въпреки трагичната за страните ситуация е съществувала много приятна атмосфера по време на медиацията /1 мнение/

 

Какво се очаква от медицинската медиация?

За 12 от представителите на страните, медиацията е изиграла своята роля!!

В един от случаите е успешна, като се има предвид, че при проведеното преди медиацията съдебно заседание градусът на напрежение се е вдигнал, но медиацията е съумяла да възстанови баланса между страните.

Издателство Dr. Otto Schmidt от 06.05.2014 15:16
Източник: Abschlussbericht Pilotprojekt Mediation im Medizinrecht, März 2014
 
 

Коментари
Нов коментарВашето име :
Коментар :
Въведете кода :


« Назад към всички публикации