pechelimzaedno.net» Насилието над жените се превръща в европейски проблем

Насилието над жените се превръща в европейски проблем

Дял на жените, подложени на психическо насилиеДял на жените, подложени на физическо и психическо насилиеДял на жените, подложени на преследване

Ужасяваща е честотата на насилие в семейството и при партньорството. Всяка пета запитана жена поне веднъж е ставала жертва на такова насилие. За много европейски жени насилието в семейството е горчива реалност. Една  трета  от запитаните споделят, че интимният й партньор е злоупотребявал повече от шест пъти с нея. Въпреки това само  13% от жените са говорили публично за това.

Домашното насилие не е само семеен проблем

„Числата са крещящи”, казва Йоана Гудей, една от авторките на изследването. „Крайно време е да се вземат мерки на политическо ниво. За да се въздейства ефикасно върху  насилието в семейството,  трябва държавата де третира това деяние не като частен, а като обществен въпрос.

Първа и важна стъпка в тази насока е разделянето с правови норми като Истанбулската конвенция за защита на жертвите.

При съпоставка на данните от различните европейски страни се вижда, че жените в Германия пропорционално – 29% от запитаните, стават  жертва  на  насилие от страна на сегашния  или предишни интимни партньори. Въпреки това три от четири жени не съобщават в полицията, макар че преследването от насилника да продължава повече от две години при всяка пета от тях.

„Психологическите и емоционални последствия от насилието са гравирани в съзнанието на жертвата, защото променят товара на ежедневието й”, казва Гудей. 23% от запитаните жени обясняват, че са сменили своите имейли и телефонни номера, за да се спасят от насилника.

С подобна честота като в Германия са преследвани жените във Франция, страните от Бенелюкс, Дания и Финландия.

Драстичните разлики в Европа

В Германия е много висок процентът и на психическото насилие. 59% от запитаните жени са малтретирани, в смисъл на унижение, заплаха за физическа разправа или забрана да напускат жилището. Освен в Германия този феномен е изключително разпространен в Холандия, Швеция, Финландия, Естония и Литва. Още по-голямо е психическото насилие от страна на партньора само в Дания и Латвия. Забележимо по-ниски са числата в Южна и Източна Европа.

Авторите на изследването насочват към  различни обяснения. Най-важното в очите на Гудес е това, че в отделните страни съществуват големи културни  различия в познанията на обществото за насилието. „Където въпросите за взаимоотношенията в семейството се приемат като частни, за насилието се мълчи и в семейството, и най-вече на обществени места”, казва правозащитничката.

 Зависимостта от алкохола също оказва своето влияние. Резултатите показват  явна зависимост между алкохолизма на съпруга и насилието над съпругата. То може да се обясни и с нарастващата фрустрация на мъжете от променящата им се роля в обществото.  „Това е реакция от загубата на власт”, споделя Гудей.

Опасност за жени във водеща позиция

От запитаните жени на ръководни постове 75% твърдят, че в миналото са били жертви на сексуално насилие на работното си място. Причините за това са, от една страна, в доминирания от мъжете свят. От друга страна, професионално успелите жени се  чувстват по-склонни да определят сексуалното насилието над себе си  имено като такова.

Почти всяка млада жена се е запознала със сексуалното насилие. Всяка пета жена е изживяла нежелан допир,прегръдка или целувка. При това 32% от извършителите са колеги, шефове или клиенти.

 Изглежда доста по-слаб е тормозът в различните социални медии. Всяка десета жена съобщава за нежелани, сексуално насочени съобщения или имейли. „Необходима е целенасочена превенция за младите жени между 18 и 29 г., които са най-силно застрашени”, споделя Гудей.

На базата на тези нови данни  Европейската агенцията по основи на правото  формулира изискванията спрямо законодателите, за да се намали насилието над жените. Досега мероприятия на ЕС в защита на жертвите не се прилагат достатъчно активно. Не всички европейски страни са хармонизирали своето законодателство, за да се създадат минимални стандарти  за права, защита и закрила на жертвите в рамките на ЕС. Например става дума за обучението на полицаите, прокурорите и съдиите при контакт със засегнатите.

Насилието остава скрито

Изводът е: Едва всяка трета жена, жертва на насилие от страна на  интимния партньор,  и всяка четвърта жертва на сексуално насилие извън двойката съобщават  веднага  на полицията. „Така една голяма част от насилието остава скрито, а извършителите ненаказани”, казва Гудей.  Основание за мълчанието са предимно срамът и страхът на жените. „Налага се поведението, жертвите да поемат вината.” Особено когато насилието се повтаря, в средносрочен аспект това води до загуба на самоуважение у жените.

Роля играе даже и минималното удовлетворение от контакта с полицията. Запитаните жени споделят, че те биха искали преди всичко загриженост и открит разговор (54%), но това те не откриват у полицаите. Важно е да се усети заинтересованост. Понякога решение е и медицински преглед, който да установи следите от насилието.

Ако жените сами не се осмеляват да разкрият насилието, шансовете за помощ отвън не могат да бъдат големи.

Автор: Silke Mülherr , превод: К. Михаел